Dôchodkové pripoistenie

Dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom je produktom dlhodobého sporenia, ktorý je výrazne podporovaný štátom priamym príspevkom, ako aj daňovými úľavami.

Bohužiaľ, suma, ktorú si väčšina občanov sporí, je veľmi nízka, a preto len ťažko môže vytvoriť významnejší príspevok k dôchodku. Je škoda, že väčšina klientov penzijných fondov nevyužíva všetky možnosti daňových úľav a štátnej pomoci.

Kontaktujte najbližšiu kanceláriu INSIA a poraďte sa, ako získať čo najväčšie výhody z vášho dôchodkového pripoistenia. A ak ho ešte nemáte, je najvyšší čas si ho uzavrieť.