O spoločnosti

Konateľ spoločnosti MVDr. Milan Dinda a Ing. Mgr. Peter Venglik, konateľ spoločnosti INSIA Venit s.r.o. sa venujú poisťovacej praxi od roku 1996. V roku 2006 sme sa stali členmi siete INSIA a svoju ponuku sme rozšírili o všetky možnosti poistenia, ktoré sieť INSIA ponúka. Zameriavame sa na poistenie majetku, zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel s kompletným servisom –  od poistenia, leasingu, pomoci pri poistných udalostiach, ale aj všetky ostatné druhy poistenia ako cestovné, životné atď.

Od roku 2011 ponúkame úver alebo leasing motorových vozidiel, strojov a technológií.

Klientom zhodnotíme existujúce poistné zmluvy s možnou prípravou alternatívnych riešení z viacerých poisťovní.

Pracovné stretnutia realizujeme buď priamo u klienta, alebo v našich priestoroch v Poprade, Kežmarku, Hôrke a Krížovej Vsi.

Našim cieľom je spokojnosť klientov s našim odborným poradenstvom v poisťovníctve a leasingu a dlhodobá spolupráca pri rozvoji ich firiem.  

 

Nájdete nás na adresách:       Nám. sv. Egídia 48/62, 058 01 Poprad

                                                       Tvarožnianska 2490/16, 060 01 Kežmarok

                                                       Kišovce 426, 059 12 Hôrka

                                                       Krížová Ves č.136, 059 01 Krížová Ves

 

Základné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: INSIA Poprad s.r.o.

IČO: 45956022           
Sídlo: Kišovce 426, 059 12 Hôrka

Hlavná kancelária: Nám. sv. Egídia 48/62, 058 01 Poprad

Zapísaná 11.12.2010 v OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 23794/P

Zápis v Obchodnom regisri SR

Zapísaná v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska č. 133317

INSIA SK s.r.o. je zapísaná v v zozname samostatných finančných agentov registra 
vedeného Národnou bankou Slovenska č. 127035